Sepetim

Sepetiniz boş

Sepetim

Sepetiniz boş

Obsesif Kompulsif Bozukluk


OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK


OKB, obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalıktır.


Obsesyon : Kişinin zihnine girmesine engel olamadığı, zihninden uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve dürtülerdir. Kişinin isteği dışında gelirler, kişi tarafından mantıkdışı olarak değerlendirilirler ve yoğun sıkıntı ve huzursuzluğa yani anksiyeteye neden olurlar.


Kompulsiyon : Obsesyonların neden olduğu yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak ya da ortadan kaldırmak üzere yapılan yineleyici davranış ve zihinsel eylemlerdir.


Bağımlılık : Bağımlılık, bir maddenin amacı dışında ve o maddeye karşı gelişen tolerans sonucu, gittikçe artan miktarlarda alınması, kişinin yaşamında sorunlara neden olmasına rağmen kullanımının sürdürülmesi ve madde alımı azaltıldığında ya da bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması ile giden tablodur.


Bağımlılık yapıcı maddelerin ortak özellikleri kendi alımlarını pekiştirici etkide bulunmalarıdır. Beyindeki ödül sistemi üzerindeki etkileri maddenin keyif verici özelliğine ve kişinin tekrar tekrar kullanarak bağımlı olmasına neden olur. Bağımlı kişi, yaşadığı olumsuz sonuçlara rağmen, bağımlı olduğu maddeyi kompulsif bir biçimde kullanmayı sürdürür.


Bağımlılık tedavisindeki gelişmeler ise psikiyatrinin diğer alanlarına göre daha yavaş bir seyir göstermiştir. Ancak alkol ve madde bağımlılığının nörobiyolojisi konusunda bilgilerimiz arttıkça tedavi seçenekleri de paralel olarak artış göstermektedir.Bunun yanısıra bağımlılık sadece maddeye karşı olmayıp aynı zamanda kumar ve oyun gibi olay/durumlara karşı da olabilmektedir.