Sepetim

Sepetiniz boş

Sepetim

Sepetiniz boş

Kişilik Bozukluklar


KİŞİLİK BOZUKLUKLARI


Kişilik; bireyin duygusal ve davranışsal olarak rutin yaşamında görülen toplam özellikleri olarak tanımlanabilir ve genellikle stabil olup önceden tahmin edilebilir. Kişilik, bireye özgü, kalıcı özellikleri tanımlar. Bu özellikler bireyin bilişsel değerlendirmelerine dayanarak iç ve dış dünyaya uyum içinde geliştirmiş olduğu duygu, düşünce ve davranış kalıplarını içerir. Bu kalıplar, belli durumlarda belli duygusal tepki gösterebilme yetileri, engellenme ve çatışmalar karşısında yerleşmiş baş etme biçimleri ve savunma düzenekleridir. Kalıtımsal, yapısal ve çevresel faktörler kişilik bozukluklarının oluşumunda değişik oranlarda etkilidir.


Kişilik bozukluğunda sıklık ve yaygınlık oranları toplumdan topluma ve bir toplum içinde değişik kesimlere göre değişiklikler gösterir. Gelişmiş batı toplumlarında genel popülasyonun en az %5-20’inde kişilik bozukluğu olduğu söylenmektedir. Yatan psikiyatrik hastaların yarıdan fazlasında, ayaktan izlenenlerin de %30-40’ında tek başına ya da başka bir ruhsal hastalığa eşlik eden bir kişilik bozukluğu olduğu tahmin edilmektedir. Kişilik bozuklukları üç kümeye ayrılır ve şu şekildedir:


A) 1) Şizoid Kişilik Bozukluğu, 2) Şizotipal Kişilik Bozukluğu, 3) Paranoid Kişilik Bozukluğu,

B) 1) Antisosyal Kişilik Bozukluğu, 2) Borderline Kişilik Bozukluğu, 3) Narsistik Kişilik Bozukluğu, 4) Histrionik Kişilik Bozukluğu

C) 1) Çekingen Kişilik Bozukluğu, 2) Bağımlı Kişilik Bozukluğu, 3) Obsesif Kompülsif Kişilik Bozukluğu