Sepetim

Sepetiniz boş

Sepetim

Sepetiniz boş

Bilişsel Davranışçı Terapi


BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ


Günümüzde en çok kullanılan psikoterapi tekniklerinden olan Bilişsel Davranışçı Terapi Aaron Beck tarafından 1960’ların sonlarında ortaya atılmış olup davranışçılık ve bilişsel psikolojinin bütünleşmesidir. Kısa süreli ve çözüm odaklı olmasından dolayı tercih edilmesinin yanı sıra etkinliğinin de yüksek olması ve yaşam boyu sürdürülmesinden dolayı sıklıkla tercih edilmektedir.


Bilişsel Davranışçı Terapi bizim olaylara verdiğimiz tepkilerin, bu olaylara olan duygusal ve düşünsel yaklaşımlardan kaynaklandığını savunmaktadır. Duygu düşünce ve davranış üçlemesini odaklanan ve bunların birbiri ile olan ilişkisinin bizleri etkisine odaklanır. Bireylerin davranış sürecini analiz ederek kendini tanımasını sağlayıp farklı olaylara karşı gelişen düşünce ve davranışları bireyin kendisine daha faydalı hale getirilmesidir.


Kısacası Bilişsel Davranışçı Terapi; uyum bozucu davranış ve duyguların psikoloji biliminin ortaya koyduğu öğrenme kuramları ve bilimsel ilkelerin psikoterapiye uygulanması yoluyla değiştirilmesi etkinliğidir.