Sepetim

Sepetiniz boş

Sepetim

Sepetiniz boş

Aile ve Çift Terapisi


AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ


Aile terapisi, eşler ve çocuklar dahil olmak üzere aile üyelerini ve muhtemelen yakın aile üyelerini etkileyen sorunlar için bir terapi biçimidir. Aile terapisi, aile ilişki dinamiklerinin bir parçası olarak aile üyelerinden birinde gelişen psikiyatrik veya psikolojik bir sorunu tedavi eder veya tedavi arar veya ilişki çatışmalarını, korkuları ve aile üyelerinin şikayetlerini bir bütün olarak çözülecektir. Aile terapisi formatında tedavi edilen bir problem, eğer eşler arasındaki etkileşim baskınsa evlilik terapisi olarak çözülebilir, ancak altta yatan bir cinsel problem varsa, kademeli olarak cinsel terapiye dönüşebilir. Aile Terapisi, mevcut sorunların altında yatan dinamikleri görmenizi sağlar ve sorunlara daha geniş bir perspektiften bakma fırsatı verir.


Aile terapisinde sorun sadece basit ilişki düzeyinde ele alınmaz. İnançlar, değerler, aile üyelerinin tarihi, evliliğin doğuşu, o dönemin koşulları, aile üyelerinin rolleri, aile üyelerinin birbirleriyle etkileşimleri, hiyerarşik yapı, aile terapisinde sosyal ve yoğun sosyallik ile birlikte ortaya çıkar Bu teknik detaylardan dolayı aile terapisi, aile üyelerini bir araya getirmek ve sorunu birlikte tartışmak, tavsiye vermek değildir. Aile terapilerinde aile ve evlilik arasındaki etkileşimin lineer olmayacağını bilmek gerekir. Karmaşık ve döngüsel bir yapıya sahip olan aile ilişkilerinde sebep-sonuç ilişkisi arayamazsınız. Aile terapisti problemle yani içerikle ilgilenirken, yaşanılanlara bir bütün olarak bakar ve bireylerin tekrarlayan etkileşim ve iletişim örüntülerini değerlendirir. Sorunun çözümü ise süreçte. Aile terapisinde aile bir bütün olarak ele alınırken, onu oluşturan bireyler ihtiyaca göre bireysel olarak tedavi edilir ve bireysel tedavileri ihtiyaca göre ilaç veya bireysel psikoterapi ile sürdürülür.